5 feb. 2024

Vad ser vi för hållbarhetstrender för 2024?

Helt plötsligt var 2023 över och 2024 är här! När vi går in i februari, och hållbarhetsrapporteringssäsongen, är det också dags att reflektera och ge en återblick av lärdomarna vi fick under förra året när det gäller hållbarhet. Från extremt väder med det varmaste året någonsin, till nya lagändringar, var 2023 ett unikt år. Med insikter från "MSCI Sustainability and Climate Trends to Watch Paper for 2024" är här några av de viktigaste hållbarhetstrenderna som vi tycker att ni borde hålla koll på för 2024:


1. Fokus på Företagsövervakning

Trenden mot mer rigorös företagsövervakning inom hållbarhetsrapportering är tydlig. Dokumentet understryker att företag använder metoder för att minska sina rapporterade utsläpp, såsom att utesluta utsläpp från vissa tillgångar eller dotterbolag, särskilt de som inte helt drivs av företaget, som joint ventures. En annan metod inkluderar att avkonsolidera utsläpp från utsläppsintentiva tillgångar efter att ha överfört dem till en ny joint venture samtidigt som man fortfarande inkluderar deras andel av nettointäkten.


2. Hantering av AI: Grunderna spelar fortfarande roll

Hanteringen av artificiell intelligens (AI) blir alltmer avgörande eftersom dessa system börjar dominera sektorer från finans till hälso- och sjukvård. Den betydande potentialen hos generativ AI att driva teknologisk förändring är tydlig, men den kommer också med risker. Policymakers, akademiker och branschledare är engagerade i diskussioner om hur man kan maximera AIs fördelar samtidigt som man minimerar potentiella katastrofer. Detta inkluderar överväganden av monumentala risker såväl som mer vardagliga som ligger direkt under ett företags kontroll.

Ett av de huvudsakliga bekymren kretsar kring att skapa effektiva skyddsbarriärer för AI-implementering. Företag omvärderar nu sina tillvägagångssätt för riskhantering, regler- och dataskyddsöverensstämmelse samt talanghantering inom ramen för AI-teknik. Utmaningen ligger i att anpassa befintliga bästa praxis för att hantera de nya riskerna som AI medför samtidigt som man tar tillvara på dess transformativa potential.


3. Skyldigheten att utföra due diligence i leverantörskedjor blir nu lag

I dagens affärsvärld möter företag komplext sammansatta globala leverantörskedjor som skapar konkurrenskraftiga fördelar men även innebär risker såsom materialbrist och kvalitetssäkringsproblem. En särskild svårighet är att spåra de många leverantörer som medverkar i varje steg av tillverkningsprocessen. Beteende hos underleverantörer långt ner i kedjan kan snabbt leda till omfattande skador på ett företags rykte och leder därmed till en risk.

Som ett svar på dessa utmaningar introducerar reglerande myndigheter nya bestämmelser som gör företag ansvariga för handlingar över hela sin leverantörskedja. Nu blir företag formellt ansvariga för aktiviteter på varje nivå i kedjan, från ursprung till färdig produkt. Icke-efterlevnad av dessa direktiv kan medföra tunga böter, vilket understryker behovet av noggrann uppmärksamhet och spårbarhet inom leverantörskedjorna. Denna utveckling är en viktig del i strävan efter ansvarsfulla och hållbara affärsmodeller.


4. Ökad klimatrapportering bland företag

MSCI-trendrapporten understryker den växande betydelsen av transparenta och korrekta klimatrapporter från företag. När företag står inför utmaningar som inflation och högre kostnader för insatsvaror kan det finnas frestelser att sakta ned på dekarbonisering av processer. Därmed ökar risken för att de inte uppfyller sina klimatåtaganden. Det blir allt viktigare att noggrant granska detaljerna i hållbarhetsrapporter för att kunna skilja mellan verkliga övergångsplaner och endast kosmetiska förändringar i bokföringen.


5. Oavsiktliga konsekvenser av SFDR för tillväxtmarknader

The Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) kan oavsiktligt innebära utmaningar för tillväxtmarknader. Dokumentet noterar att inte många företag på tillväxtmarknader uppfyller SFDR:s höga standarder för hållbara investeringar. Detta kan hindra flödet av det nödvändiga kapitalet till dessa marknader, vilket är avgörande för att nå globala nettoutsläppsmål. SFDR, tillsammans med EU:s taxonomi och European Green Deal, syftar till att omorientera finansieringen mot en mer hållbar ekonomi. Emellertid har tillämpningen av "principiellt skadliga effekter"-indikatorer (PAIer) enligt SFDR visat att företag på tillväxtmarknader ofta inte når upp till kraven, särskilt inom sociala och klimatrelaterade indikatorer.


6. Investeringar i Naturen

Natur och biologisk mångfald får betydande uppmärksamhet från investerare. Dokumentet konstaterar att över hälften av den globala ekonomiska produktionen är åtminstone måttligt beroende av naturen, vilket understryker vikten av naturens bevarande och restaurering. Investeringsmöjligheter växer inom detta område, inklusive skulder-för-natur-utbyten och investeringar i projekt som genererar klimatkrediter. Dessa vägar gör det möjligt för länder att refinansiera sin skuld i utbyte mot åtaganden om ekosystembevarande och ger investerare avkastning både för naturen och klimatet.


Sammanfattningsvis betonar MSCI Sustainability and Climate Trends to Watch for 2024 en nyanserad syn på hållbarhet, där vikten av detaljerad och transparent rapportering, de potentiella utmaningarna på tillväxtmarknader på grund av stränga föreskrifter och det ökade fokuset på investeringar i naturen framhävs som en avgörande del av den globala hållbarhetsagendan.


Snurrar det i huvudet av information overload? Vill du uppfylla dessa eller andra hållbarhetsstandarder men vet inte var du ska börja? - Vi hjälper dig!

Hos SustainLab håller vi koll på alla hållbarhetstrender så att du inte behöver det. Vår plattform för hållbarhetsledning gör det enkelt för din organisation att skapa hållbarhetsmål och kontinuerligt mäta era framsteg.


Boka en demo med oss så att du kan se hur SustainLabs ESG-plattform kan hjälpa ditt företag att hänga med i hållbarhetstrenderna under 2024 och framåt!


Följ oss på LinkedIn för mer information om hållbarhet och affärsnyheter.

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev