SustainLabs lösning

Att förstå ert företags hållbarhetspåverkan och vidta åtgärder för att göra verklig förändring är ett stort uppdrag - och kräver massa data. All den datahanteringen är tråkig och tidskrävande. Som tur är finns vi här för att hjälpa till.

Att förstå ert företags hållbarhetspåverkan och vidta åtgärder för att göra verklig förändring är ett stort uppdrag - och kräver massa data. All den datahanteringen är tråkig och tidskrävande. Som tur är finns vi här för att hjälpa till.

Anlitad av

Vad är SustainLab?

SustainLab är din one-stop-shop för hållbarhetsstyrning: från att ladda upp, hantera och uppdatera din hållbarhetsdata till att generera insikter, visualiseringar och rapporter från den.

Vår AI-drivna plattform gör det mycket enklare att följa din organisations hållbarhetsmål och framsteg, vilket gör att du kan samla insikter från dina data mycket oftare, med bara några få klick.

Inga fler manuella, tidskrävande och felbenägna datainsamlingsprocesser. Tillbringa mindre tid på datahantering och mer tid på att accelerera förändring med SustainLab.

Anlitad av

Upptäck den verkliga effekten av automatiserad datahantering

Se vår plattform live

Upptäck den verkliga effekten av automatiserad datahantering

Se vår plattform live

Upptäck den verkliga effekten av automatiserad datahantering

Se vår plattform live

Stora datavolymer kommer från många datarapportörer?

Förenkla och centralisera hanteringen av dina data –
alla data, alla filer, alla personer – allt på ett ställe!

Förenkla och centralisera hanteringen av dina data –
all data, alla filer, alla personer – allt på en plats!

Inga fler frågeformulär. Ladda enkelt upp dina rådata direkt till vår plattform och få dina data automatiskt extraherade och bearbetade.

Inga fler frågeformulär. Ladda enkelt upp dina rådata direkt till vår plattform och få dina data automatiskt extraherade och bearbetade.

Inga fler frågeformulär. Ladda enkelt upp dina rådata direkt till vår plattform och få dina data automatiskt extraherade och bearbetade.

Bjuda in alla datarapportörer till plattformen så att du kan skicka och hantera alla dataförfrågningar, allt på ett ställe.

Bjuda in alla datarapportörer till plattformen så att du kan skicka och hantera alla dataförfrågningar, allt på ett ställe.

Bjuda in alla datarapportörer till plattformen så att du kan skicka och hantera alla dataförfrågningar, allt på ett ställe.

Effektivisera din datainsamling genom att ansluta befintliga datakällor till vår plattform med API-integrationer.

Effektivisera din datainsamling genom att ansluta befintliga datakällor till vår plattform med API-integrationer.

Effektivisera din datainsamling genom att ansluta befintliga datakällor till vår plattform med API-integrationer.

Kämpar du för att hålla huvudet över vattenytan i en alltmer komplex juridisk och reglerande miljö?

Möt lagkraven med förbyggda mallar och full spårbarhet av all data!

Våra färdiga mallar gör det möjligt för dig att enkelt rapportera i enlighet med lagkrav som SFDR och CSRD

Våra färdiga mallar gör det möjligt för dig att enkelt rapportera i enlighet med lagkrav som SFDR och CSRD

Våra färdiga mallar gör det möjligt för dig att enkelt rapportera i enlighet med lagkrav som SFDR och CSRD

Vår plattform hjälper dig att begära och automatiskt behandla data enligt lagkrav och hållbarhetsstandarder på ett automatiserat och smidigt sätt.

Vår plattform hjälper dig att begära och automatiskt behandla data enligt lagkrav och hållbarhetsstandarder på ett automatiserat och smidigt sätt.

Vår plattform hjälper dig att begära och automatiskt behandla data enligt lagkrav och hållbarhetsstandarder på ett automatiserat och smidigt sätt.

Med full transparens av all data och rapporteringsprocesser, se till att data är begriplig och kompatibel för granskning.

Med full transparens av all data och rapporteringsprocesser, se till att data är begriplig och kompatibel för granskning.

Med full transparens av all data och rapporteringsprocesser, se till att data är begriplig och kompatibel för granskning.

Saknar du aktuellt och användbart beslutsunderlag för alla intressenters behov?

Led förändring med aktuell och konkret kommunikationsammunition

Hitta rätt KPI:er för ert företag från vår databas med över 700 KPI:er och skapa obegränsade skräddarsydda KPI:er och dashboards.

Hitta rätt KPI:er för ert företag från vår databas med över 700 KPI:er och skapa obegränsade skräddarsydda KPI:er och dashboards.

Hitta rätt KPI:er för ert företag från vår databas med över 700 KPI:er och skapa obegränsade skräddarsydda KPI:er och dashboards.

Anpassa dina dashboards och visualisera din data på det sätt du vill för att säkerställa att du berättar begripliga datadrivna berättelser som stödjer bättre beslut.

Anpassa dina dashboards och visualisera din data på det sätt du vill för att säkerställa att du berättar begripliga datadrivna berättelser som stödjer bättre beslut.

Anpassa dina dashboards och visualisera din data på det sätt du vill för att säkerställa att du berättar begripliga datadrivna berättelser som stödjer bättre beslut.

Skapa trovärdig hållbarhetskommunikation med spårbar data. Exportera och dela resultat, grafer, dashboards eller till och med hela din hållbarhetsrapport med bara ett klick.

Skapa trovärdig hållbarhetskommunikation med spårbar data. Exportera och dela resultat, grafer, dashboards eller till och med hela din hållbarhetsrapport med bara ett klick.

Skapa trovärdig hållbarhetskommunikation med spårbar data. Exportera och dela resultat, grafer, dashboards eller till och med hela din hållbarhetsrapport med bara ett klick.

Håll dig steget före med kraften av AI

Vill du vara en hållbarhetsledare men är osäker på var du ska börja eller vad du ska fokusera på härnäst?

Hitta rätt KPI:er för ert företag från vår databas med över 700 KPI:er och skapa obegränsade skräddarsydda KPI:er och dashboards.

Hitta rätt KPI:er för ert företag från vår databas med över 700 KPI:er och skapa obegränsade skräddarsydda KPI:er och dashboards.

Hitta rätt KPI:er för ert företag från vår databas med över 700 KPI:er och skapa obegränsade skräddarsydda KPI:er och dashboards.

Anpassa dina dashboards och visualisera din data på det sätt du vill för att säkerställa att du berättar begripliga datadrivna berättelser som stödjer bättre beslut.

Anpassa dina dashboards och visualisera din data på det sätt du vill för att säkerställa att du berättar begripliga datadrivna berättelser som stödjer bättre beslut.

Anpassa dina dashboards och visualisera din data på det sätt du vill för att säkerställa att du berättar begripliga datadrivna berättelser som stödjer bättre beslut.

Vi hjälper dig att frigöra 75% av tiden som spenderas på datahantering, så att du kan fokusera på att skapa förändring.

Vi hjälper dig att frigöra 75% av tiden som spenderas på datahantering, så att du kan fokusera på att skapa förändring.

Vi hjälper dig att frigöra 75% av tiden som spenderas på datahantering, så att du kan fokusera på att skapa förändring.

Datahantering i tre enkla steg

Installation

Vi sätter upp systemet enligt strukturen i er organisation, era hållbarhetsarbetsflöden, de KPI:er ni är intresserade av att följa upp, och de standarder ni vill följa, såsom GRI.

Installation

Vi sätter upp systemet enligt strukturen i er organisation, era hållbarhetsarbetsflöden, de KPI:er ni är intresserade av att följa upp, och de standarder ni vill följa, såsom GRI.

Installation

Vi sätter upp systemet enligt strukturen i er organisation, era hållbarhetsarbetsflöden, de KPI:er ni är intresserade av att följa upp, och de standarder ni vill följa, såsom GRI.

Spåra

Anslut alla datakällor och datareportrar till plattformen och hantera sömlöst alla dataförfrågningar och processer på en plats. Få realtidsuppdaterade insikter varje gång ny data lämnas in.

Spåra

Anslut alla datakällor och datareportrar till plattformen och hantera sömlöst alla dataförfrågningar och processer på en plats. Få realtidsuppdaterade insikter varje gång ny data lämnas in.

Spåra

Anslut alla datakällor och datareportrar till plattformen och hantera sömlöst alla dataförfrågningar och processer på en plats. Få realtidsuppdaterade insikter varje gång ny data lämnas in.

Agera

Ta med dina hållbarhetsinsikter till varje styrelse-, ledningsgrupp- och teammöte genom att skapa, exportera och dela obegränsade rapporter och dashboards. Visualisera din data på det sätt du vill för att bäst stödja beslutsfattandet.

Agera

Ta med dina hållbarhetsinsikter till varje styrelse-, ledningsgrupp- och teammöte genom att skapa, exportera och dela obegränsade rapporter och dashboards. Visualisera din data på det sätt du vill för att bäst stödja beslutsfattandet.

Agera

Ta med dina hållbarhetsinsikter till varje styrelse-, ledningsgrupp- och teammöte genom att skapa, exportera och dela obegränsade rapporter och dashboards. Visualisera din data på det sätt du vill för att bäst stödja beslutsfattandet.

Varför behöver jag ett systemstöd för hållbarhet?

Oavsett om det är för att följa lagkrav, möta intressenternas krav eller integrera hållbarhet i din organisations affärsmodell på riktigt, blir det allt viktigare för din organisation att ägna större uppmärksamhet åt dess hållbarhetspåverkan och prestanda.

Med den mängd data som behöver samlas in, analyseras och granskas, de olika lagkraven, standarderna och ramverken som finns på plats, är förståelsen för din organisations hållbarhetsprestanda inte helt lätt – åtminstone inte utan hjälp av en digital lösning.

Letar du efter ett systemstöd för hållbarhet som bäst passar din organisations behov?

Letar du efter ett systemstöd för hållbarhet som bäst passar din organisations behov?

Letar du efter ett systemstöd för hållbarhet som bäst passar din organisations behov?

Våra partners

Vi har skapat ett unikt ekosystem av teknologileverantörer, konsultfirmor och hållbarhetsexperter som också vill accelerera förändringen. 

Oavsett var du befinner dig på din hållbarhetsresa, och vilken hjälp du behöver, ser vi till att jobba med de experter som kan hjälpa dig att möta alla dina hållbarhetsbehov samtidigt som all kontakt sker genom oss.

Låt oss påskynda förändring för bättre affärer och en bättre planet!

Låt oss påskynda förändring för bättre affärer och en bättre planet!

Låt oss påskynda förändring för bättre affärer och en bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev