1 feb. 2021

Vad är Scope 1, 2 & 3 utsläpp enligt GHG-protokollet?

Unga demonstranter vid en klimatstrejk

Så, ditt företag har förstått att växthusgasutsläpp måste minska och att det är ert ansvar att agera? En bra start! Nu, hur minskar man växthusgasutsläpp och vad man ska mäta? Och har du hört talas om de olika "Scope" som behöver rapporteras enligt GHG-protokollet? I denna artikel kommer vi guida dig genom det.

ghg-earth


Så, vad är växthusgasutsläpp?


Växthusgas (Green House Gas)-utsläpp är utsläpp från alla gaser som bidrar till växthuseffekten. Den mest diskuterade gasen är koldioxid. Sedan industrirevolutionen har förbränningen av fossila bränslen ökat, vilket direkt korrelerar med ökningen av koldioxidnivåer i atmosfären och den snabba ökningen av global uppvärmning. Därmed måste företag övervaka och rapportera sina växthusgasutsläpp, och framför allt minska sin påverkan. Enligt den mest använda standarden, GHG Protocol Corporate Standard, klassificeras ett företags GHG-utsläpp, ibland kallat koldioxidavtryck, i tre omfattningar:

 • Scope 1: Direkta utsläpp

 • Scope 2: Indirekta utsläpp – Ägda

 • Scope 3: Indirekta utsläpp – Ej Ägda

ghg-emissions-scopes

Schema som förklarar Scope 1, 2 och 3


Scope 1:
Direkta utsläpp

 • Dessa är direkta utsläpp från företagsägda och kontrollerade resurser.

 • De är vidare uppdelade i fyra kategorier:

  1. Stationära förbränningar såsom bränslen och värmekällor

  2. Mobila förbränningar såsom fordon ägda eller kontrollerade av ett företag förutom elbilar (de hamnar under Scope 2)

  3. Flyktiga utsläpp såsom läckage från kylskåp och luftkonditioneringsenheter

  4. Processutsläpp såsom utsläpp som släpps ut under industriella processer och på platsen för tillverkning


Scope 2:
Ägda Indirekta utsläpp

 • Dessa är indirekta utsläpp från produktionen av inköpt energi från en elleverantör.

 • I enkla termer släpps alla GHG-utsläpp ut i atmosfären från konsumtionen av inköpt el, ånga, uppvärmning och kylning.


Scope 3:
Ej Ägda Indirekta utsläpp

 • Dessa utsläpp är alla andra indirekta utsläpp som inte ingår i omfattning 2, från företagets värdekedja uppströms och nedströms. Exempel är klimatpåverkan från produktion av inköpta varor och tjänster, kapitalvaror och användning av sålda produkter.

 • Det finns 15 kategorier under Scope 3 utsläpp.

 • Detta är den svåraste omfattningen att beräkna och rapportera. Det är utmanande att få faktisk data från företagets alla leverantörskedjor och att påvisa förbättringar av utsläpp från Scope 3.


Så, vad är uppströms- och nedströmsutsläpp?


Uppströmsutsläpp:
Med andra ord är detta utsläpp i leverantörsorganisationernas leveranskedja.


Nedströmsutsläpp:
I enkla ord sker nedströmsutsläpp efter att tjänsten eller produkten har lämnat organisationen för nästa steg i leveranskedjan eller för användning.


För att sammanfatta,


Varför mäta alla tre Scope?


Det finns flera fördelar med att mäta och rapportera om alla Scope. Ofta representerar utsläpp längs värdekedjan, i Scope 3, den mest betydande klimatpåverkan. Några av fördelarna med att ditt företag rapporterar dessa utsläpp är:

 1. Bedöma vilka punkter i er leveranskedja som har högst klimatpåverkan

 2. Identifiera effektivitet och kostnadsreduceringsmöjligheter för utsläpp i er leveranskedja, vilket leder till innovation, nya produkter eller tjänster och nya hållbara affärsmodeller

 3. Säkerställa att hållbarhetsinitiativ riktas mot den mest utsläppsintensiva delen av er verksamhet


Dina åtgärder kan ha en betydande klimatpåverkan. Utan frivilliga företagsåtgärder är det mycket svårare att minska GHG-utsläppen. Att mäta, rapportera och minska utsläpp är utmanande och tidskrävande men inte omöjligt! Dessutom får företag som lyckas rapportera alla tre omfattningar en hållbar konkurrensfördel.


SustainLab har den perfekta expertisen för att hjälpa ditt företag att minska klimatpåverkan i varje Scope genom att använda unika verktyg för att beräkna och rekommendera de bästa lösningarna för ditt företag. Ta kontakt för att förstå hur SustainLab kommer att hjälpa ditt företag att sänka er klimatpåverkan och nå era hållbarhetsmål.


Referenser


Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev