24 juni 2024

Datainsamling för CSRD: Före eller efter DMA?

En av de viktigaste insikterna från våra senaste möten är den missuppfattning många företag har om när de ska börja sin datainsamling inför CSRD. Många tror att de måste vänta tills den dubbla materialitetsanalysen (DMA:n) är klar.

Vi är övertygade om att man bör göra det motsatta, och här är fyra skäl till varför:

  1. Vikten av att agera tidigt

DMA är avgörande för att definiera omfattningen av CSRD-rapportering och bör genomföras så tidigt som möjligt. Det hjälper till att förstå hela utbudet av Miljö-, Social- och Governance-standarder och offentliggörandekrav som kommer att ingå i er rapport. Men denna analys tar tid, och att vänta på att den ska bli klar kan leda till onödiga förseningar. Istället kan denna tid användas effektivt för datainsamling och förbereda ert företag för de kommande rapporteringskraven.

  1. Att känna till standarderna i förväg

Medan DMA i slutändan kommer att ge en omfattande lista över ESRS (European Sustainability Reporting Standards) och datapunkter, vet vi redan vissa standarder som troligen kommer att ingå:

  • ESRS 2 (cross-cutting): Obligatoriskt för varje företag som rapporterar enligt CSRD.

  • ESRS E1 (klimatförändringar): Inte obligatoriskt, men om det anses icke-material krävs en utförlig förklaring i hållbarhetsbeskrivningen, vilket antyder att de flesta företag kommer att inkludera det.

  • ESRS S1 (egna arbetare): Inte heller obligatoriskt, men det är svårt att hävda att egna arbetare är icke-materiell.

De flesta företag kommer landa i att det är nödvändigt att inkludera dessa standarder i sin rapportering.

  1. Förberedelse för datainsamling

För företag som är nya inom hållbarhetsrapportering är det viktigt att inte underskatta arbetet som krävs för att uppfylla CSRD:s datarapporteringsbehov. Till exempel kräver ESRS E1 rapportering om total energiförbrukning och totala utsläpp av scope 1, 2 och 3.

Dessa nyckeltal (KPI:er) kräver en väldefinierad metod för beräkning, inklusive att fastställa gränser, sammanställa data, bestämma emissionsfaktorer och göra de nödvändiga beräkningarna.

  1. Proaktivt tillvägagångssätt

Många av de företag vi arbetar med har tagit ett proaktivt tillvägagångssätt genom att inleda flera processer samtidigt. Detta innefattar att genomföra DMA och påbörja olika arbetsflöden baserat på kända krav.

Vi tror att företag som jobbar med detta parallella tillvägagångssätt sannolikt kommer att vara bättre rustade och uppleva mindre stress när deras deadline närmar sig. Men som alltid, vi skulle gärna vilja höra era tankar och idéer, så tveka inte att kontakta oss.


Insikter delade av: Sofie Bergdahl, Customer Success Manager på SustainLab

Vill du lära dig mer om vår CSRD-modul och hur den kan förenkla CSRD-efterlevnaden? Kontakta oss så ger vi er åtkomst till vår on-demand CSRD live demo.

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev