25 juni 2024

Introduktion till CSRD Gap-analys

Vi intervjuade nyligen Clara Edwards, hållbarhetskoordinator på SustainLab, för att lära oss mer om CSRD Gap Analys för företag.

Vad är en CSRD Gap Analys?

Gap Analys är ett strategiskt verktyg som används för att utvärdera skillnaden mellan ett företags nuvarande prestanda och dess önskade mål. Det identifierar klyftorna mellan där ett företag är nu och där det borde vara, eller där det vill vara. Denna process brukar vanligtvis ge stort värde för företag eftersom den hjälper dem att peka ut områden som behöver förbättras, vilket säkerställer att de är på rätt väg för att uppnå sina mål.

Gap Analys hjälper företag att förstå sina nuvarande möjligheter och områden för förbättring. Det är en iterativ process som främjar kontinuerligt lärande och utveckling. CSRD-rapportering fokuserar mer på efterlevnad – att uppfylla lagkraven och förklara hur dessa krav uppfylls. Gap Analys hjälper företag inte bara att förstå sina klyftor för att följa lagstiftningen utan också att överträffa dessa genom att tidigt förstå underliggande principer och hur hållbarhet kan integreras i deras verksamhet.

Kan du beskriva SustainLabs tillvägagångssätt för Gap Analys?

På SustainLab är tillvägagångssättet för Gap Analys skräddarsytt för att möta varje klients specifika behov. Till exempel, om målet är att engagera ledningsteamet är det där vi kommer att fokusera i den slutgiltiga rapporten. Vi genomför en CSRD Readiness Gap Analys, som fokuserar på CSRD-rapporteringskraven. Processen innefattar både kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner och självbedömningar mot ESRS-standarderna. Denna metod säkerställer att företag är väl förberedda för framtida rapporterings- och efterlevnadskrav.


Vilka är de viktigaste stegen i en Gap Analys av SustainLab?

  1. Inledande möte: Förstå företagets mål och nuvarande status.

  2. Kvalitativa intervjuer: Intervjuer med nyckelpersoner inom organisationen för att få insikter om kulturella och procedurmässiga aspekter.

  3. Självbedömning: Företag utför en självbedömning mot relevanta standarder.

  4. Analys: Analys av all input för att identifiera klyftor.

  5. Action plan: Vi skapar en detaljerad åtgärdsplan baserad på resultaten.

  6. Presentation av resultat: Vi levererar en presentation och åtgärdsplan till kunden.

Tidsramen för att genomföra en Gap Analysis är ungefär 4-6 veckor.


Vad är skillnaden mellan Gap Analys och DMA?

Gap Analysis och Double Materialitets Analys (DMA) är kompletterande men distinkta processer. Gap Analys handlar om att identifiera och ta itu med klyftorna mellan nuvarande och önskade tillstånd över olika dimensioner av hållbarhet. Å andra sidan fokuserar DMA specifikt på att identifiera materiella frågor som påverkar företaget och dess intressenter, och det är ett avgörande steg i CSRD-rapporteringsprocessen. På SustainLab genomför vi Gap Analys innan DMA, och tror att det ger det nödvändiga fundamentet genom att belysa områden som behöver uppmärksamhet. DMA utforskar sedan dessa områden för att bedöma deras materialitet och påverkan.


Hur kan Gap Analys göra arbetet med DMA effektivare?

Gap Analys kan väsentligt effektivisera processen med DMA:n genom att tillhandahålla en tydlig väg framåt för vilken data som behövs och var klyftorna finns. Det förberedande arbetet tillåter företag att fokusera på att samla in den mest relevanta datan och att justera sina interna processer, vilket gör DMA mer effektivt och mindre tidskrävande.

Kan du dela med dig av ett exempel på en insikt från en Gap Analys?

Ett exempel är ett företag som insåg att deras interna intressenter hade olika definitioner av hållbarhet. Denna bristande överensstämmelse åtgärdades genom Gap Analys, vilket sedan hjälpte dem i arbetet med deras DMA. Processen lyfte fram behovet av intern överensstämmelse om hållbarhetsdefinitioner, vilket förbättrade deras efterföljande rapportering och strategisk planering.


Vilka är några vanliga klyftor som företag ofta förbiser eller underskattar?

Vanliga klyftor innefattar bristande överensstämmelse kring hållbarhetsdefinitioner, brist på omfattande data om miljöpåverkan, och underutvecklade strategier för sociala och styrningsmässiga aspekter. Många företag är starkare inom de sociala aspekterna av CSRD, och deras huvudklyftor är relaterade till miljödata och klimatdata.


Vilka är några av de utmaningar du stöter på vid genomförande av en Gap Analys?

Utmaningarna innefattar svårigheter med datainsamling, engagemang av intressenter, och förståelse för den komplexa lagstiftningen. Vi övervinner dessa genom att använda en strukturerad men flexibelt tillvägagångssätt, engagerar oss med intressenter tidigt, och tillhandahåller tydlig vägledning om lagkraven.

Vilka är de omedelbara och långsiktiga fördelarna som företag kan förvänta sig av en Gap Analys?

De omedelbara fördelarna innefattar en tydlig förståelse av nuvarande prestanda och områden som behöver förbättras. De långsiktiga fördelarna innefattar förbättrad efterlevnad, bättre strategisk planering, och förbättrad hållbarhetsrapportering.

Till sist, vilket råd skulle du ge till företag som överväger en Gap Analys?

Börja tidigt och involvera ert ledningsteam från början. Att förstå er nuvarande situation och önskade framtida situation är avgörande. Använd Gap Analys som ett dynamiskt verktyg för att kontinuerligt förbättra och anpassa era hållbarhetsinsatser med dina strategiska mål.


Dags för en Gap Analys? Kontakta oss idag för att lära dig mer!


Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev