8 mars 2024

Försening av CSRD-rapportering: Vilka konsekvenser får det för svenska företag?

I ett populärt LinkedIn-inlägg diskuterade vår CSRD-expert Sofie det svenska regeringens förslag att skjuta upp implementationen av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Denna försening har väckt stort intresse och många frågor gällande dess potentiella konsekvenser. Vi gör en djupdykning i ämnet för att förstå vad denna fördröjning innebär för hållbarhetsrapporteringen och, ännu viktigare, hur det kan påverka företag som använder vår SaaS-plattform för hållbarhetsledning, SustainLab.


Förslaget att skjuta upp implementeringen av CSRD


Den 16 februari lade den svenska regeringen fram ett officiellt förslag om att införa olika lättnader för CSRD, ett direktiv som EU tidigare förklarat skulle träda i kraft från och med den 1 januari i år. Den mest uppmärksammade delen i förslaget är den föreslagna förseningen av när CSRD ska börja tillämpas, till det räkenskapsår som inleds efter den 30 juni 2024. Detta innebär i praktiken att svenska publika bolag med fler än 500 anställda undantas från att rapportera data för 2024 och att rapporteringen istället skjuts upp till 2025.


Denna ändring har lett till förvirring bland många företag, vilket gör det avgörande att förtydliga situationen. Det föreslagna uppskovet berör endast den första gruppen av rapportörer. Som visas i den bifogade illustrationen nedan, påverkar detta endast de företag vars räkenskapsår börjar efter den 1 juli 2024, medan tidslinjerna för övriga rapporteringsgrupperna förblir oförändrade.


Våra reflektioner kring CSRD-förseningsförslaget

Sent förslag och pågående förberedelser:
  • Tidpunkten för förslaget har skapat oro, särskilt eftersom företag redan höll på att förbereda sig för att rapportera om 2024 års data. Team har satts samman, investeringar har gjorts och förberedelser har varit i full gång. Trots förslagets existens fortsätter många företag enligt sina ursprungliga planer.

CSRD bortom efterlevnad:
  • Även om efterlevnad är viktigt handlar CSRD om mer än rapportering; det omfattar påverkan, risker och möjligheter (IROs). Företag, som har genomfört dubbla materialitetsbedömningar (DMAs), vill använda insikterna för informerat beslutsfattande. Att vänta ett extra år kanske inte överensstämmer med deras strategiska mål.

Global påverkan på värdekedjor:
  • Företag inom den svenska värdekedjan och de som är kopplade globalt kommer att påverkas, oavsett en svensk försening. Andra EU-länder förbereder sig redan för att rapportera i år, vilket potentiellt kan påverka intressenter, finansiella institutioner och affärspartnerskap. CSRD formar den konkurrenskraftiga landskapet på en bredare skala.

Bekymmer angående förslagets laglighet:
  • Den svenska institutet för redovisningsprofessionen, FAR, har uttryckt bekymmer angående förslagets laglighet och antytt att det kan strida mot EU-lagen. Denna osäkerhet lägger till komplexitet i en redan intrikat situation.


Slutsats


Den svenska regeringens förslag om att skjuta upp genomförandet av CSRD blir en påminnelse om hur kritisk förberedelse är. För företag som hör till den första påverkade gruppen ger denna eventuella förlängning möjlighet att finslipa sina rapporteringsstrategier och öva på att rapportera.


Med tanke på osäkerheterna kring förslaget och att tiden är knapp, är det viktigt att vara proaktiv. Vår erfarenhet på SustainLab visar att implementeringen av CSRD ofta är mer omfattande och tar längre tid än många förutser. Vi förstår brådskan och de komplexa kraven som kommer med förändrade hållbarhetsregleringar. Medan detta förslag utvecklas, uppmuntrar vi företag att strategiskt använda den extra tiden som kan komma att erbjudas. En välplanerad strategi är nyckeln till CSRD-efterlevnad, och SustainLab är dedikerade till att stödja er resa mot hållbara och transparenta rapporteringsmetoder.


Redo att tackla CSRD-efterlevnad med självförtroende? Boka ett möte idag. Vår CSRD-modul är utformad för att hjälpa ditt företag att navigera dessa förändringar effektivt. Boka nu, och låt SustainLab vara din partner i efterlevnaden av CSRD och driva hållbarheten framåt!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev