11 apr. 2024

CFO:ns viktiga roll i arbetet med CSRD

I vårt senaste webinar "Hållbarhetskompetens i styrelserummet" diskuterades CFO:ns växande roll i att främja hållbarhet, vilket belystes av Thomas Bergström, den innovativa CFO:n på Sortera. Sortera är ett miljöföretag som främjar en mer cirkulär byggsektor och är en uppskattad kund hos SustainLab. Thomas delade viktiga insikter om att leda hållbarhetsinitiativ från ett finansiellt chefsperspektiv, med särskilt fokus på CSRD. I denna artikel har vi lyft ut diskussionen från webinariet och utforskar CFO kritiska roll i omställningen, med speciellt fokus på deras ansvar enligt CSRD.”Hållbarhet är nu en del av vår jobbeskrivning, och det finns bara en riktning: framåt” CFO:s roll i hållbarhetsomställningen


”Hållbarhet är nu en del av vår jobbeskrivning, och det finns bara en riktning: framåt,” sa Thomas och betonade det omedelbara behovet av att hållbarhet är en nyckeldel i finansiella roller. Förbi är dagarna då CFO:er enbart handlade om siffror. Nu kliver de fram som ledare, blandar miljömässiga, sociala och styrelsemässiga (ESG) överväganden rakt in i hjärtat av företagsstrategierna. Denna förändring är mer än bara en trend; det är en omprövning av hur hållbarhet passar in i den större företagsstrategin och beslutsfattande. Thomas delade ett övertygande exempel från Sortera, där deras finansteam omformade investeringsstrategierna för att prioritera gröna initiativ och visa den påtagliga effekten av denna paradigmskifte.”Det handlar om att göra våra roller mycket mer intressanta och integrerade i företagsstrategin” Varför är CFO:n viktig?


CFO:er är avgörande för att måla upp den stora bilden av hållbarhet för sina företag. De känner till alla detaljer när det gäller att hantera finanser och att förena finansiella mål med hållbarhetsåtgärder. “Det handlar om att göra våra roller mycket mer intressanta och integrerade i företagsstrategin,” noterade Thomas och framhöll den unika position som CFO:er har när det gäller att driva hållbarhet från kalkylarket till strategirummet. De kan spela en nyckelroll i att argumentera för hållbarhetsinvesteringar, inte bara inom företaget utan gentemot världen utanför, och därigenom befästa företagets åtagande att växa på ett hållbart sätt.CFO:s koppling till CSRD: Ansvar


CSRD ger en ny dimension till CFO:ens ansvar och kräver ett mer nyanserat och omfattande tillvägagångssätt för hållbarhetsrapportering. Denna regelram kräver noggrant formulerande av hållbarhetspraxis, påverkan och resultat i finansiella rapporter. För CFO:er innebär detta att inte bara säkerställa efterlevnad utan att utnyttja CSRD som ett strategiskt verktyg för att förbättra deras organisations hållbarhetsprofil. Thomas pekade på väsentliga fokusområden som ”säkerställa rapporternas kvalitet, integrera hållbarhet i finansiell planering och kommunicera dessa strategier effektivt,” och underströk den avgörande roll som CFO:er spelar för att få CSRD att fungera för deras organisationer.


”För oss inom finanssektorn är det dags att anpassa sig, omfamna den här förändringen och erkänna den ovärderliga roll vi spelar för att styra våra företag mot en hållbar framtid”


Sammanfattningsvis


Att införliva hållbarhet i kärnan av affärsstrategin är komplicerat men givande, med CFO:er som spelar en avgörande roll i denna övergång. När vi närmar oss implementeringen av CSRD är det tydligt att CFO:ers roll kommer att vara viktigare än någonsin. Deras förmåga att integrera hållbarhet med finansiell prestanda kommer inte bara att säkerställa efterlevnad utan också driva innovation och motståndskraft i en föränderlig affärsmiljö. Thomas insikter från webinariet belyser CFO:ernas proaktiva inställning: ”För oss inom finanssektorn är det dags att anpassa sig, omfamna den här förändringen och erkänna den ovärderliga roll vi spelar för att styra våra företag mot en hållbar framtid. Det är en utmaning, men också en möjlighet att bidra till något meningsfullt, bortom "bottom line”På SustainLab brinner vi för att ge företag verktyg för att fatta meningsfulla, datadrivna hållbarhetsbeslut. Vår plattform är utformad för att göra det komplicerade enkelt och göra hållbarhet till en integrerad del av din affär..


Vill du lära dig mer om vår CSRD-modul? Boka en demo

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev