4 mars 2024

5 Strategiska Insikter för Effektiv Datainsamling inom Hållbarhetsrapportering för 2024

I vår senaste webinar "5 Hållbarhetsrapporteringsinsikter för 2024 och bortom", tog vi ett helhetsgrepp om hållbarhetsrapportering och gick igenom grundläggande strategier och djupgående insikter som kan förstärka ert hållbarhetsarbete. Våra experter, Sofie och Maria, delade insikter från verkliga erfarenheter och gav deltagarna verktyg för att effektivisera och optimera deras hållbarhetsrapportering.


Detta webinar riktade sig till alla, från erfarna hållbarhetsproffs till nybörjare som just börjat utforska hållbarhet. Vi förstår att hållbarhetsresan kan kännas överväldigande, men ni behöver inte ta dig an den ensam. Låt oss guida dig genom de mest värdefulla råden och strategierna som vi presenterade, så att du kan göra ditt företags hållbarhetsarbete mer målinriktat och effektivt.


  1. Bestäm en strategi för varje grupp av rapportörer

Effektiv datainsamling är grunden för robust hållbarhetsrapportering. Förståelsen för behovet av att utforma en omfattande strategi anpassad till olika grupper av datarapportörer, vare sig det är interna intressenter eller externa partners som leverantörer, är väsentlig. Genom att främja förståelse och engagemang bland datarapportörer kan organisationer effektivisera datainsamlingsprocessen och förbättra sitt ansvarstagande.

  1. Begär mer data än du behöver för din rapportering

Istället för att endast fokusera på specifika nyckelprestationsindikatorer (KPI: er), förespråkar vi en mer holistisk ansats till datainsamling. Att uppmuntra datarapportörer att lämna omfattande datamängder ger företag möjlighet att få djupare insikter, identifiera trender och fatta informerade beslut. Genom att begära mer data än vad som krävs kan organisationer framtidssäkra sina rapporteringsprocesser och skapa möjligheter för datadriven innovation.

  1. Fokusera inte bara på en rapporteringsstandard i taget

Många företag brottas med olika rapporteringskrav från olika intressenter, vilket leder till överflödig datainsamlingsinsatser. Att genomföra en rapportinventering är viktigt för att identifiera överlappande databehov och optimera datainsamlingsinsatser. Genom att anpassa rapporteringsprocesser över olika standarder och intressenter kan effektiviteten maximeras samtidigt som överflöd minimeras.

  1. Samla kvalitativ data för att förbättra din förståelse

Bortom numerisk data spelar kvalitativa insikter en avgörande roll för att förbättra förståelsen av den kvantitativa datan. Vikten av att inhämta kontextuell information från datarapportörer för att förtydliga avvikelser och trender är avgörande. Genom att främja en kultur av datadriven analys och feedback kan organisationer förbättra rapporteringspraxis och driva kontinuerliga förbättringar.

  1. Se till att återkoppla till dina datarapportörer

Återkoppling är viktigt för att uppmuntra en kultur av ansvar och kontinuerlig förbättring inom hållbarhetsrapportering. Det är viktigt att förstå betydelsen av att ge tidig återkoppling till datarapportörer, bekräfta deras bidrag och lyfta fram områden för förbättring. Genom att engagera datarapportörer i meningsfull dialog och bekräfta deras insatser, kan organisationer främja en känsla av ägarskap och driva positiv förändring.Sammanfattningsvis så kan man säga att det proaktiva, strategiska och inkluderande är vägen framåt för att lyckas med hållbarhetsrapportering i ett föränderligt landskap med ökade krav. Vi på SustainLab är en stark förespråkare av att jobba smartare - inte hårdare. Så oavsett om du är en erfaren hållbarhetschef eller är i början av din karriär, kom ihåg - vägen till värdeskapande hållbarhetsrapportering är kantad av strategiska insikter, samarbete och, ja, lite "data-trollkonst".


Tack till alla som deltog på webinariet, och för dom som missade det så finns det tillgängligt i en inspelad version. Resan mot bättre hållbarhetsrapportering pågår, och vi är här för att vägleda dig varje steg på vägen.


Titta på vårt webinar här!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre företag - bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev