Integritetspolicy

Vid SustainLab, tillgänglig från SustainLab, är en av våra främsta prioriteringar integriteten för våra besökare. Denna integritetspolicy innehåller typer av information som samlas in och spelas in av SustainLab och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på den information de har delat med sig av och/eller samlat in på SustainLab. Denna policy är inte tillämplig på någon information som samlats in offline eller via kanaler som inte är denna webbplats.


Ägare och dataskyddsombud


SustainLab Sweden AB, Folkskolegatan 20, Lgh 0903, 117 35 Stockholm

Information Vi Samlar In

Den personliga information som du ombeds att tillhandahålla, och skälen till varför du ombeds att tillhandahålla den, kommer tydligt att framgå för dig vid det tillfälle då vi begär att du ska tillhandahålla din personliga information.

Som besökare av webbplatsen kan du göra förfrågningar om information, nyhetsbrev, en demo av Tjänsten med mera, nedan följer information om vilken typ av data vi samlar in:

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor du kan skicka till oss, samt annan information du väljer att tillhandahålla. I sådana fall måste du tillhandahålla oss följande information:

 • Ditt förnamn och efternamn

 • Din e-postadress, och

 • Ditt företagsnamn

När du skapar ett användarkonto måste du tillhandahålla följande information:

 • Ditt förnamn och efternamn

 • Din e-postadress, och

 • Ett lösenord

När du använder webbplatsen kommer vi automatiskt att få information om

 • Din IP-adress,

 • Prestandan för ditt nätverk och enhet,

 • Din enhetstyp

 • Språkpreferenser, och

 • Operativsystem, såväl som

 • Information om tidpunkten och datumet när förfrågningarna gjordes.

Hur Vi Använder Din Information


Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, inklusive:

 • För att tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats

 • För att förbättra, anpassa och utöka vår webbplats

 • För att förstå och analysera hur du använder vår webbplats

 • För att utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet

 • För att kommunicera med dig

 • För att ge dig uppdateringar och annan information relaterad till webbplatsen, och för marknadsförings- och reklamsyften

 • För att skicka e-post till dig

 • För att hitta och förhindra bedrägeri

Din data kommer inte att sparas längre än nödvändigt för det syfte för vilket den samlades in.


Loggfiler


SustainLab följer en standardprocedur för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser.

Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP)-adresser, webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum och tidsstämpel, in- och utresestjärnor, och möjligen antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som personligen kan identifieras. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla in demografisk information.


Cookies och webb beacons


Precis som alla andra webbplatser använder SustainLab 'cookies'. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren fick tillgång till eller besökte. Informationen används för att optimera användarupplevelsen genom att anpassa vårt webbinnehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

För mer allmän information om cookies, vänligen läs vår Cookiepolicy.


Tillgång till tredjeparts webbplatser


Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje parter. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, råder vi dig att notera att sådana webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi under inga omständigheter står som garant för sådana webbplatser eller deras policyer. Därför uppmanar vi dig att läsa integritetspolicyn för varje webbplats innan du lämnar ut några personuppgifter.


Dela Din Personliga Data


Vi kommer varken att sälja, hyra, byta eller på annat sätt dela någon av dina personuppgifter med någon oberoende tredje part eller använda din e-postadress för otillåtna e-postmeddelanden om inte annat anges i denna integritetspolicy.

Emellertid kan vi dela personuppgifter med våra partners för att underlätta och analysera hur webbplatsen används. I sådana fall förblir vi ansvariga för våra partners behandling av personuppgifter. Våra underleverantörer har endast tillgång till personuppgifter för att utföra dessa uppgifter å våra vägnar och är förpliktade att inte lämna ut eller använda personuppgifter för något annat syfte.

Vi använder följande kategorier av entreprenörer som kan behandla dina personuppgifter

 • Lagringsleverantörer (servrar)

 • CRM-systemleverantörer

 • Kommunikationsleverantörer (e-post- och chattsystem)

 • Marknadsföringsautomationsleverantörer

OBS! Observera att vi kan lämna ut personuppgifter till tredje parter om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag, förordning eller beslut från en behörig domstol.


Dina Rättigheter Som Användare


Som användare kan du utöva vissa rättigheter avseende de data som behandlas av vår webbplats:


GDRP Dataskyddsrättigheter


Vi vill se till att du fullt ut är medveten om dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

 • Rätten att få tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

 • Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar till eventuell information som du anser är felaktig. Du har även rätt att begära att vi fyller i information som du anser är ofullständig.

 • Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

 • Rätten till begränsning av behandling – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

 • Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

 • Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de data som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

 • Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, var god kontakta oss.


Säkerhet


Vid SustainLab kommer vi att vidta alla rimligt nödvändiga åtgärder för att se till att din personliga data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

All personlig data som tillhandahålls till oss lagras på säkra servrar. Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga data kan vi inte garantera säkerheten för den personliga data som överförs till vår webbplats. Varje överföring sker på egen risk. Dock kommer vi, när vi har mottagit personlig data, att använda stränga förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information angående våra säkerhetsåtgärder.


Ändringar av Denna Integritetspolicy


Även om de flesta ändringar av denna integritetspolicy sannolikt kommer att vara små, kan vi ändra den från tid till annan och efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter kommunikation. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar i integritetspolicyn.

Vi kommer att kontakta dig via e-post om vi gör väsentliga ändringar av integritetspolicyn.Cookiepolicy


Vad Är Cookies?


Cookies är små textfiler som innehåller en sträng av tecken som kan placeras på din dator eller mobila enhet och unikt identifiera din webbläsare eller enhet. Cookies gör att en webbplats eller tjänst kan veta om din dator eller enhet har besökt den webbplatsen eller tjänsten tidigare. Cookies kan sedan användas för att förstå hur webbplatsen eller tjänsten används, hjälpa dig navigera mellan sidor effektivt, komma ihåg dina preferenser och generellt förbättra din webbupplevelse. Cookies kan också hjälpa till att säkerställa att annonserna du ser online är mer relevanta för dig och dina intressen.


SustainLabs Cookiepolicy


Webbplatsen samlar in viss personlig data från sina användare. Webbplatsen använder cookies.

Cookies som ställs in av SustainLab på webbplatserna kallas "förstapartscookies". Cookies på webbplatsen som ställs in av parter andra än SustainLab kallas "tredjepartscookies". Sådana cookies möjliggör att tredjepartsfunktioner eller funktionalitet kan tillhandahållas på eller genom webbplatsen (t.ex. annonsering, interaktivt innehåll och analys).


Vilka slags cookies använder SustainLab?


Följande typer av cookies kan användas när du besöker webbplatsen:

Kategori: Nödvändiga

Dessa nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i vårt system. De är vanligtvis inställda som en respons på åtgärder som du gjort och som utgör en begäran om tjänster, såsom att ställa in dina integritetspreferenser, logga in eller fylla i formulär.

Kategori: Statistik

Statistikcookies hjälper webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt.

Statistik-kategorin lagrar statistikcookies såsom google analytics-data.

Följande representerar några av funktionerna som utförs under denna kategori:

 • Identifierar om cookiedata behöver uppdateras i besökarens webbläsare.

 • Identifierar besökarens webbläsare vid återinträde på webbplatsen.

 • Ställer in en unik ID för sessionen. Detta möjliggör att webbplatsen får data om besökarnas beteende för statistiska ändamål.

 • Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen.

 • Ställer in en unik ID för sessionen. Detta möjliggör att webbplatsen får data om besökarnas beteende för statistiska ändamål


Kategori: Marknadsföring

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare. Syftet med en sådan cookie är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilde användaren och därmed mer värdefulla för publicister och tredjepartsannonsörer.

En sådan cookies

På SustainLab, tillgängligt från SustainLab, är en av våra huvudprioriteringar integriteten hos våra besökare. Denna integritetspolicy innehåller typer av information som samlas in och sparas av SustainLab samt hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på den information de har delat och/eller som samlas in på SustainLab. Denna policy är inte tillämplig på någon information som samlats in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.


Ägare och dataskyddsombud


SustainLab Sweden AB, Folkskolegatan 20, Lgh 0903, 117 35 Stockholm

Information vi samlar in

Den personliga information som du ombeds att tillhandahålla, och anledningen till att du ombeds att tillhandahålla den, kommer att göras tydlig för dig i det ögonblick vi ber dig att tillhandahålla din personliga information.

Som besökare på webbplatsen kan du begära information, nyhetsbrev, en demoversion av tjänsten med mera, följande förklarar vilken typ av data vi samlar in:

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor du kan skicka oss, och annan information du väljer att tillhandahålla. I sådant fall måste du ge oss följande information:

 • Ditt förnamn och efternamn

 • Din e-postadress, och

 • Ditt företagsnamn

När du skapar ett användarkonto måste du tillhandahålla följande information:

 • Ditt förnamn och efternamn

 • Din e-postadress, och

 • Ett lösenord

När du använder webbplatsen får vi automatiskt information om

 • Din IP-adress,

 • Din nätverks- och enhetsprestanda,

 • Din enhetstyp

 • Språkpreferenser, och

 • Operativsystem, samt

 • Information om när och datum för när begäran gjordes

Hur vi använder din information


Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, inklusive:

 • För att tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats

 • För att förbättra, anpassa och expandera vår webbplats

 • För att förstå och analysera hur du använder vår webbplats

 • För att utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet

 • För att kommunicera med dig

 • För att ge dig uppdateringar och annan information relaterad till webbplatsen, och för marknadsförings- och kampanjändamål

 • För att skicka e-post till dig

 • För att upptäcka och förhindra bedrägeri

Dina data kommer inte att behållas längre än nödvändigt för det syfte för vilket det samlades in.


Loggfiler


SustainLab följer en standardprocess för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besökers webbplatser.

Informationen som samlas in från loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP) -adresser, webbläsartyper, internetleverantörer (ISP), datum och tidsstämplar, hänvisnings-/utgångssidor och eventuellt antalet klick. Denna information är inte kopplad till någon personligt identifierbar information. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelse på webbplatsen och samla in demografisk information.


Cookies och webb-märken


Precis som vilken annan webbplats som helst använder SustainLab "cookies". Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökares preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren åtkommit eller besökte. Informationen används för att optimera användares upplevelse genom att anpassa vår webbsidans innehåll baserat på besökares webbläsartyp och/eller annan information.

För mer allmän information om cookies, läs vår Cookie Policy.


Tillgång till tredjepartswebbplatser


Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje parter. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, råder vi dig att notera att sådana webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi under inga omständigheter intygar för sådana webbplatser eller deras policyer. Därav uppmanar vi dig att läsa integritetspolicyn för varje webbplats innan du lämnar ut några personliga data.


Dela din personliga data


Vi kommer inte att sälja, hyra, handla eller på annat sätt dela någon av dina personliga data till någon oansluten tredje part eller använda din e-postadress för oombedd e-post om inte annat anges i denna integritetspolicy.

Vi kan dock dela personliga data med våra partners för att underlätta och analysera hur webbplatsen används. I sådant fall ansvarar vi fortfarande för våra partners behandling av personuppgifter. Våra underleverantörer har endast tillgång till personuppgifter för att utföra dessa uppgifter å våra vägnar och är förpliktade att inte lämna ut eller använda personuppgifter för något annat ändamål.

Vi använder följande kategorier av entreprenörer som kan behandla dina personuppgifter

 • Lagringsleverantörer (servrar)

 • CRM-systemleverantörer

 • Kommunikationsleverantörer (e-post och chat-system)

 • Marknadsföringsautomatiseringsleverantör

Vänligen notera att vi kan lämna ut personuppgifter till tredje parter om vi är skyldiga att göra så enligt tillämplig lag, förordning eller ett beslut från en behörighetsutövande domstol.


Dina rättigheter som användare


Som användare kan du utöva vissa rättigheter gällande den data vår webbplats behandlar:


GDPR-dataskyddsrättigheter


Vi vill se till att du är fullständigt medveten om samtliga dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

 • Rätten till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

 • Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar till eventuell information som du anser är felaktig. Du har även rätt att begära att vi kompletterar den information du anser är ofullständig.

 • Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

 • Rätten till begränsning av behandling – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

 • Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar.

 • Rätten till datalikhet – Du har rätt att begära att vi överför de data vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa förutsättningar.

 • Om du gör en begäran, har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.


Säkerhet


På SustainLab kommer vi att vidta alla rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Alla personuppgifter som tillhandahålls till oss lagras på säkra servrar. Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säkert. Trots att vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för de personuppgifter som överförs till vår webbplats. Varje överföring sker på din egen risk. Dock kommer vi, när vi har tagit emot personuppgifter, att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information angående våra säkerhetsåtgärder.


Ändringar av denna integritetspolicy


Fastän de flesta ändringar av denna integritetspolicy troligen är små, kan vi ändra den från tid till annan och helt i vårt eget gottfinnande. Alla ändringar är effektiva omedelbart efter kommunikation. Vi uppmanar dig att frekvent kontrollera denna sida för eventuella ändringar i integritetspolicyn.

Vi kommer att kontakta dig via e-post om vi gör betydande ändringar i integritetspolicyn.Cookie-policy


Vad är cookies?


Cookies är små textfiler som innehåller en sträng av tecken som kan placeras på din dator eller mobila enhet och unikt identifiera din webbläsare eller enhet. Cookies gör att en webbplats eller tjänst kan veta om din dator eller enhet har besökt den webbplatsen eller tjänsten tidigare. Cookies kan sedan användas för att förstå hur webbplatsen eller tjänsten används, hjälpa dig navigera mellan sidor effektivt, hjälpa dig komma ih&#

På SustainLab, tillgängligt från SustainLab, är en av våra främsta prioriteringar integriteten hos våra besökare. Denna integritetspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av SustainLab och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller endast för våra onlineaktiviteter och är giltig för besökare på vår webbplats avseende den information de har delat och/eller samlat in på SustainLab. Denna policy gäller inte för någon information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.


Ägare och dataskyddsansvarig


SustainLab Sweden AB, Folkskolegatan 20, Lgh 0903, 117 35 Stockholm

Information vi samlar in

Den personliga information som du ombeds att tillhandahålla, och skälen varför du ombeds att tillhandahålla den, kommer att klargöras för dig vid den punkt då vi ber dig att tillhandahålla din personliga information.

Som besökare på webbplatsen kan du göra förfrågningar om information, nyhetsbrev, en demo av tjänsten med mera, följande beskriver vilken typ av data vi samlar in:

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i meddelandet och/eller bilagor du kan skicka oss, samt annan information du väljer att tillhandahålla. I sådana fall måste du tillhandahålla oss följande information:

 • Ditt för- och efternamn

 • Din e-postadress, och

 • Ditt företagsnamn

När du skapar ett användarkonto måste du tillhandahålla följande information:

 • Ditt för- och efternamn

 • Din e-postadress, och

 • Ett lösenord

När du använder webbplatsen kommer vi automatiskt att ta emot information om

 • Din IP-adress,

 • Prestanda för ditt nätverk och enhet,

 • Din enhetstyp

 • Språkpreferenser, och

 • Operativsystem, samt

 • Information om tidpunkten och datumet då förfrågningarna gjordes

Hur vi använder din information


Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, inklusive:

 • För att tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats

 • För att förbättra, anpassa och utöka vår webbplats

 • För att förstå och analysera hur du använder vår webbplats

 • För att utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet

 • För att kommunicera med dig

 • För att tillhandahålla dig uppdateringar och annan information relaterad till webbplatsen, samt för marknadsförings- och kampanjändamål

 • För att skicka e-post till dig

 • För att hitta och förebygga bedrägeri

Dina data kommer inte att behållas längre än nödvändigt för det syfte för vilket det samlades in.


Loggfiler


SustainLab följer en standardprocedure för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser.

Den information som samlas in genom loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP)-adresser, webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum och tidstämpel, hänvisnings-/utfartsidor och möjligtvis antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som personligen kan identifieras. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla in demografisk information.


Cookies och webblänkar


Precis som alla andra webbplatser använder SustainLab 'cookies'. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökares preferenser, och de sidor på webbplatsen som besökaren hade åtkomst till eller besökte. Informationen används för att optimera användarupplevelsen genom att anpassa vårt webbinnehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

För mer allmän information om cookies, vänligen läs vår cookiepolicy.


Tillgång till tredjeparts webbplatser


Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje parter. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, råder vi dig att notera att sådana webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi under inga omständigheter intygar för sådana webbplatser eller deras policyer. Därför uppmanar vi dig att läsa integritetspolicyn för varje webbplats innan någon personlig data avslöjas.


Dela dina personuppgifter


Vi kommer inte att sälja, hyra, handla eller på annat sätt dela någon av dina personuppgifter till någon oansluten tredje part eller använda din e-postadress för oombedda e-postmeddelanden om inte annat anges i denna integritetspolicy.

Vi kan dock dela personuppgifter med våra partners för att underlätta och analysera hur webbplatsen används. I så fall förblir vi ansvariga för våra partner att behandla personuppgifter. Våra underleverantörer har endast tillgång till personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte lämna ut eller använda personuppgifter för något annat syfte.

Vi använder följande kategorier av entreprenörer som kan behandla dina personuppgifter

 • Lagringstjänster (servrar)

 • CRM-systemleverantörer

 • Kommunikationsleverantörer (e-post- och chattsystem)

 • Marknadsföringsautomatiseringsleverantörer

Vänligen notera att vi kan lämna ut personuppgifter till tredje parter om vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag, regleringar eller ett beslut från en behörig domstol.


Dina rättigheter som användare


Som användare kan du utöva vissa rättigheter angående datan som behandlas av vår webbplats:


GDPR-dataskyddsrättigheter


Vi vill säkerställa att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

 • Rätten till åtkomst – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

 • Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar till vilken information du tror är felaktig. Du har även rätt att begära att vi färdigställer den information du tror är ofullständig.

 • Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa villkor.

 • Rätten till begränsning av behandling – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa villkor.

 • Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa villkor.

 • Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför den data som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa villkor.

 • Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara på dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.


Säkerhet


På SustainLab kommer vi att vidta alla rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Alla personuppgifter som tillhandahålls till oss lagras på säkra servrar. Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för den personliga information som överförs till vår webbplats. Varje överföring sker på egen risk. Dock, när vi har mottagit personuppgifter, kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information angående våra säkerhetsåtgärder.


Ändringar i denna integritetspolicy


Även om de flesta ändringar i denna integritetspolicy troligtvis är mindre, kan vi ändra den från tid till annan och enligt vårt eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart efter kommunikation. Vi uppmanar dig att frekvent kontrollera denna sida för eventuella ändringar i integritetspolicyn.

Vi kommer att kontakta dig via e-post om vi gör materiella ändringar i integritetspolicyn.Cookiepolicy


Vad är cookies?


Cookies är små textfiler som innehåller en sträng av tecken och som kan placeras på din dator eller mobila enhet och unikt identifiera din webbläsare eller enhet. Cookies tillåter en webbplats eller tjänst att veta om din dator eller enhet har besökt den webbplatsen eller tjänsten tidigare. Cookies kan sedan användas för att hjälpa till att förstå hur webbplatsen eller tjänsten används, hjälpa dig att navigera effektivt mellan sidor, hjälpa till att komma ihåg dina preferenser och generellt förbättra din surfupplevelse. Cookies hjälper också till att säkerställa att reklam som du ser online är mer relevant för dig och dina intressen.


Cookiepolicy för SustainLab


Webbplatsen samlar in viss personlig information från sina användare. Webbplatsen använder cookies.

Cookies som SustainLab ställer in på webbplatserna kallas "förstapartscookies". Cookies på webbplatsen som ställs in av parter andra än SustainLab kallas "tredjepartscookies". Sådana cookies möjliggör att tredjepartsfunktioner eller -funktionalitet tillhandahålls på eller genom webbplatsen (t.ex. annonsering, interaktivt innehåll och analys).


Vilken typ av cookies använder SustainLab?


Följande typer av cookies kan användas när du besöker webbplatsen:

Kategori: Nödvändiga

Dessa nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies. Dessa cookies är nödvändiga för webbplatsens funktion och kan inte stängas av i vårt system. De sätts vanligtvis som svar på åtgärder som du vidtar och som utgör en begäran om tjänster, exempelvis att göra inställningar för integritet, logga in eller fylla i formulär.

Kategori: Statistik

Statistikcookies hjälper webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt.

Statistik-kategorin lagrar statistiska cookies såsom google analytics-data.

Följande representerar några av de funktioner som utförs under denna kategori:

 • Identifierar om cookie-datan behöver uppdateras i besökarens webbläsare.

 • Identifierar besökarens webbläsare vid återinträde till webbplatsen.

 • Ställer in ett unikt ID för sessionen. Detta gör att webbplatsen kan erhålla data om besökarnas beteende för statistiska ändamål.

 • Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistik om hur besökaren använder webbplatsen.

 • Ställer in ett unikt ID för sessionen. Detta gör att webbplatsen kan erhålla data om besökarnas beteende för statistiska ändamål


Kategori: Marknadsföring

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare. Syftet är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den individuella användaren och därigenom mer värdefulla för publicister och annonsörer från tredje parter.

En sådan cookies syfte är att skicka data till marknadsför

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev