Beräkna
klimat

Att identifiera ert företags klimatpåverkan är det första steget för att utveckla strategier och åtgärder som minskar ert avtryck. Med Carbon Lab får ni full kontroll och spårbarhet över er klimatdata så att ni kan fokusera på lösningar som gör verklig skillnad.

Vi introducerar
Carbon Lab


Som en del av SustainLabs ekosystem är Carbon Lab ett effektivt verktyg för att beräkna er klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocol. Det som särskiljer hela SustainLabs plattform är dess flexibilitet och förmågan att anpassas efter olika verksamheters behov. Istället för ett standardformat, som sällan passar alla, erbjuder Carbon Lab skräddarsydda lösningar som fokuserar på de aspekter som är mest relevanta för just ditt företag.


Beräkna
klimat

Att identifiera ert företags klimatpåverkan är det första steget för att utveckla strategier och åtgärder som minskar ert avtryck. Med Carbon Lab får ni full kontroll och spårbarhet över er klimatdata så att ni kan fokusera på lösningar som gör verklig skillnad.

Datainsamling

Du kan samla/lägga till anpassad data för varje kategori inom Greenhouse Gas Protocol enligt dina preferenser från plattformen, automatisera insamling från datarapportörer eller ange datan manuellt.

Datainsamling

Du kan samla/lägga till anpassad data för varje kategori inom Greenhouse Gas Protocol enligt dina preferenser från plattformen, automatisera insamling från datarapportörer eller ange datan manuellt.

Datainsamling

Du kan samla/lägga till anpassad data för varje kategori inom Greenhouse Gas Protocol enligt dina preferenser från plattformen, automatisera insamling från datarapportörer eller ange datan manuellt.

Beräkna klimatavtryck

Med vår integrerade databas av emissionsfaktorer kan ni enkelt beräkna och sammanställa klimatpåverkan för alla kategorier och scopes. Vår transparenta databas ger er möjlighet att direkt tillgå och verifiera de data som används i beräkningarna, vilket inte bara säkerställer tillförlitligheten i resultaten utan också stöder fullständig spårbarhet i er hållbarhetsredovisning.

Beräkna klimatavtryck

Med vår integrerade databas av emissionsfaktorer kan ni enkelt beräkna och sammanställa klimatpåverkan för alla kategorier och scopes. Vår transparenta databas ger er möjlighet att direkt tillgå och verifiera de data som används i beräkningarna, vilket inte bara säkerställer tillförlitligheten i resultaten utan också stöder fullständig spårbarhet i er hållbarhetsredovisning.

Beräkna klimatavtryck

Med vår integrerade databas av emissionsfaktorer kan ni enkelt beräkna och sammanställa klimatpåverkan för alla kategorier och scopes. Vår transparenta databas ger er möjlighet att direkt tillgå och verifiera de data som används i beräkningarna, vilket inte bara säkerställer tillförlitligheten i resultaten utan också stöder fullständig spårbarhet i er hållbarhetsredovisning.

Visualisering

Visualisera resultat med skräddarsydda dashboards. Identifiera utsläppsreducering, förbättra energieffektivitet, optimera transporter och minska avfall. Prioritera effektiva åtgärder.

Visualisering

Visualisera resultat med skräddarsydda dashboards. Identifiera utsläppsreducering, förbättra energieffektivitet, optimera transporter och minska avfall. Prioritera effektiva åtgärder.

Visualisering

Visualisera resultat med skräddarsydda dashboards. Identifiera utsläppsreducering, förbättra energieffektivitet, optimera transporter och minska avfall. Prioritera effektiva åtgärder.

Anpassning

Vi erbjuder hög flexibilitet så att ni kan välja de relevanta kategorier för er organisation och klimatmål. Anpassa genom datainsamlingsmallar, obegränsade KPI:er och dashboards.

Anpassning

Vi erbjuder hög flexibilitet så att ni kan välja de relevanta kategorier för er organisation och klimatmål. Anpassa genom datainsamlingsmallar, obegränsade KPI:er och dashboards.

Anpassning

Vi erbjuder hög flexibilitet så att ni kan välja de relevanta kategorier för er organisation och klimatmål. Anpassa genom datainsamlingsmallar, obegränsade KPI:er och dashboards.

Transparens & Spårbarhet

På SustainLab tänker vi lite annorlunda när det gäller klimatberäkningar. Genom att ge er tillgång till vår databas av emissionsfaktorer erbjuder vi full transparens kring underliggande data och metoder. Man kan likna detta tillvägagångssätt med att lösa en matematisk uppgift; medan andra kanske helt enkelt bara ger er svaret, guidar vi er genom varje steg i processen. Detta innebär att ni fördjupar er förståelse för hur klimatpåverkan beräknas. Vi säkerställer att ni inte bara får siffor - utan värdefulla insikter.

Transparens & Spårbarhet

På SustainLab tänker vi lite annorlunda när det gäller klimatberäkningar. Genom att ge er tillgång till vår databas av emissionsfaktorer erbjuder vi full transparens kring underliggande data och metoder. Man kan likna detta tillvägagångssätt med att lösa en matematisk uppgift; medan andra kanske helt enkelt bara ger er svaret, guidar vi er genom varje steg i processen. Detta innebär att ni fördjupar er förståelse för hur klimatpåverkan beräknas. Vi säkerställer att ni inte bara får siffor - utan värdefulla insikter.

Transparens & Spårbarhet

På SustainLab tänker vi lite annorlunda när det gäller klimatberäkningar. Genom att ge er tillgång till vår databas av emissionsfaktorer erbjuder vi full transparens kring underliggande data och metoder. Man kan likna detta tillvägagångssätt med att lösa en matematisk uppgift; medan andra kanske helt enkelt bara ger er svaret, guidar vi er genom varje steg i processen. Detta innebär att ni fördjupar er förståelse för hur klimatpåverkan beräknas. Vi säkerställer att ni inte bara får siffor - utan värdefulla insikter.

Insiktsdriven
klimatberäkning

Vår metod ger djupgående insikter i hur er verksamhet påverkar klimatet, vilket möjliggör riktade åtgärder där de har störst effekt. Detta bidrar till ett mer transparent och ansvarsfullt beslutsfattande när det gäller er klimatstrategi. Kontakta oss för att boka en demo!

Låt oss accelerera förändring för bättre affärer och en bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre affärer och en bättre planet!

Låt oss accelerera förändring för bättre affärer och en bättre planet!

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev

SustainLab är en SaaS-hållbarhetsplattform som automatiserar insamling, bearbetning och visualisering av hållbarhetsdata, för att hjälpa företag att spendera mindre tid på datahantering och mer på att accelerera förändring.

Copyright @2020-2023 SustainLab Sweden AB.

Nyhetsbrev